Navštivte můj blog

Vážené dámy a pánové, 

vítejte na mé internetové stránce.

Naše doba přinesla množství společenských zvratů, problémů a konfliktů.
V záplavě volně přístupných informací, mnohdy tendenčních, je pro každého 
z nás velmi obtížné se spolehlivě orientovat.Pouze metoda pozorování reálných 
jevů, se kterými se setkáváme v praxi a jejich pokus tyto kriticky konfrontovat
s platnými teoriemi, může načrtnout skutečný obraz a funkci současného 
společenského systému jako celku. Právě o to se na svých internetových 
stránkách snažím. Jednou jsou to jednoduché postřehy, jindy hlubší úvahy. 

Krátké postřehy uveřejňuji na mém blogu a také v rubrice POSTŘEHY 
Úvahy, jdoucí více do hloubky problému jsem zařadil do rubriky ÚVAHY 

Vaše postřehy mi můžete zaslat na 10kroupa@seznam.cz.

Věřím, že obsah tohoto webu Vám umožní udělat si lepší, komplexnější představu 
o procesech a fungování současného enonomického systému jako celku.

S přátelskými pozdravy

ing J. P. Kroupa