Originál textu dopisu paní Slívové, jak jsem jej dostal E-mailem.
Odpověď na veřejný dopis paní Slívové a nejen jí.
Vážená paní Slívová, Váš dopis je sice adresován prezidentu republiky, ale protože 
na něj jistě neodpověděl, pokusím se o to sám.

Stěžujete si na nesnesitelné podmínky života v ČR a viníte za tento stav hlavu státu.
Ač vám komunisté, kteří mají údajně na rukou lidskou krev jak píšete, minimálně jednou 
za měsíc při školení pro nestraníky vtloukali do omrzení skutečnost, že kapitalista 
vykořisťuje pracující a není s ním možná žádná sociální dohoda, pilně jste zvonila klíči 
a ve svobodných volbách volila opakovaně příslušné liberální strany. Volba není jen právo, 
je to také, a to především odpovědnost. Z toho plynoucí důsledky nesete proto vy sama 
a všichni ti, kteří volili liberální strany. 

Když už jsme u voleb: 
Četla jste někdy podrobně před volbami jejich programová prohlášení? Nevolila jste náhodou 
politiky pouze podle toho jak sympaticky se na Vás z plakátu křenili? Četla jste v životě 
jeden jediný zákon, platný v tomto státě? Zejména ústavu, víte že máte svobodu projevu 
a shromažďování? Už jste toho někdy využila? Znáte Vašeho poslance či místního zastupitele 
ve Vašem volebním obvodě? Kolik hodin jste nadávala na politické poměry a kolik vteřin 
jste diskutovala s jinými nad možnostmi nápravy? Co jste pro to aktivně udělala? Váš otevřený 
dopis je pouze stížnost, a neobsahuje jediný politický a sociální požadavek. Je tudíž 
bezpředmětný,neboť jste nedokázala říci co chcete. Základem práva je projev vůle. 
Váš Nářek do této kategorie nespadá.

Proč nevyužijete Vaší možnosti se sdružovat a nezaložíte spolek na kontrolu poslance či 
radního ve Vašem volebním obvodu? Založte mu webovou stránku. Tam můžete klást kolektivní 
požadavky voličů, které je povinen jako Váš volený zástupce v parlamentu, či v radě zastupitelů 
prosazovat. Pojem zastupitel je od slova někoho zastupovat, v tomto případě občany v jeho 
volebním obvodu.

Budete-li sama, nezmůžete nic. Z Vašeho dopisu ale vyplývá že jistě seženete velké množství
stejně nespokojených občanů. Povolejte ho k veřejné schůzi s voliči. Umyjte mu tam hlavu, 
udělejte z toho zápis na webu, uložte mu veřejně úkoly, které musí ve Vašem zastoupení 
prosazovat na schůzi parlamentu či zastupitelstva. Spojte se se sousedními volebními obvody. 
Požadujte po něm písemnou správu jak uložené úkoly plnil. Když to neudělá, začněte mu hrozit, 
že ho příště nezvolíte. Vystavte mu veřejně na webu osobní hodnocení jeho činnosti. 
Poslanec za Váš obvod či místní zastupitel není Bůh na Olympu a nesleduje ze zákona vlastní 
zájmy, ale je povinen iniciativně prosazovat ty Vaše a Vašich spoluobčanů. Jestliže sleduje 
pouze vlastní osobní zájmy, tak pouze proto, že mu to umožníte vlastní občanskou pasivitou. 
Takže opět je odpovědnost za žalostný stav sátu a společnosti na Vaší straně. Vaší pasivitou, 
nadáváním na vládu a poměry ve státě jste toho sama příčinou.

Proč se nesdružíte a veřejně neformulujete požadavky na politické strany s tím, že kdo je 
převezme do volebního programu, tu stranu budete volit .Budou-li vás tisíce, jistě budou 
tyto požadavky do volebních programů převzaty. Zatím si počínáte jako host v exkluzivním lokále. 
Necháte si bez objednávky předložit Menu dle libosti vedení lokálu, na které pak nadáváte. 
Začněte „vařit“ vlastní polívčičku. Řekněte a prosazujte co konkrétně chcete. 

Stav je takový, že podnikatelská kasta klade požadavky a ti ostatní sakrují v hospodě. 
Právní stav je takový, že jestliže něco chcete, musíte uplatnit nárok, například jak uvedeno výše. 
Dejte veřejně požadavek na politické strany, uložte vašemu poslanci aby zrušili novelu 
pracovního zákoníku, zrušili školné a zápisné, zrušili soukromé připojištění, prodloužení lhůty 
odchodu do důchodu.

Že nemáte z čeho žít? Proč chodíte po obchodech a tiše zuříte nad nestoudnými cenami obchodníků? 
Proč nezuříte nahlas a to hodně nahlas! Proč nepožadujete u pokladny slevu? 
Kde je napsáno, že musíte akceptovat a zaplatit co si ziskuchtivec zamane? Každý turek perfektně 
ovládá smlouvání o ceně. Že se to s plným vozíkem v sámošce nedá? Ale dá. S panem vedoucím 
na prodejně a to hodně hlasitě.
 
Že to jsou nereálné nesmysly? Proč se klaníte před zbohatlíkem který Vás obírá o peníze 
a s opovržením se díváte na kverulanty? Dnes jsou národními hrdiny političtí kverulanti: pan Havel, 
Dienstbier a ostatní, tzv. disidenti, neboť oni dokázali nastolit vládu a poměry, na které si 
nyní ztěžujete. Následujte jejich příkladu v oblasti sociálního obratu. Takže žádné nesmysly.

Vezměte si příklad z vašich romských spoluobčanů. Já je osobně velmi obdivuji. Ne pro to jak 
mnozí žijí a jaký mají poměr k čistotě, ale pro to, jak se dokázali perfektně zorganizovat, 
jak dopodrobna znají svá práva skutečná i domnělá, jak si je dokáží na společnosti vynutit. 
Každý Rom zná bravurně zákony vlastní země, zatímco ostatní se na něj dívají s opovržením 
a jsou přitom v tomto směru naprostými analfabety.
Za těchto podmínek může v Čechách úspěšně a pohodlně vládnout  každý ignorant.
Takže nebrečte, běžte k nim na školení, čtěte platné zákony, rozvíjejte Vaše právní vědomí.

Ztěžujete si, že vám berou lidskou důstojnost.
I ta je garantována v ústavě. Žalujte. Žalujte stát, poslance. Že nemáte peníze na právníka, 
tak se na něho složte. On také jistě zuří nad poměry ve státě. Jistě vám poskytne právní pomoc 
ve formě právního poradenství. On už najde možnost jak se domoci práva. Uplatňujte aktivně Vaše 
práva. Uvědomte si, že podle ústavy z vás pochází veškerá moc ve státě, neboť jste jeho 
lid a občané. To není fráze, to je soudně vymahatelné právo.
 
Sdružujte se. V kolektivu je síla. To už vám taky kdosi vtloukal do hlav. 
Jenže to jste na školení nedávali pozor, nebo na to zapomněli.

S přátelskými pozdravy J.P. Kroupa.