Navštivte můj blog

Veřejný dopis paní Slívové a nejen jí.

Vážená paní Slívová, Váš dopis je sice adresován prezidentu republiky, ale protože na něj jistě neodpověděl, pokusím se o to sám. dále...,

Dobro a zlo v ekonomii, díl I.

Dostala se mi do ruky kniha pana Tomáše Sedláčka, nazvaná ekonomie dobra a zla. Myslím, že jak název, tak i obsah knihy jsou poněkud nešťastné. dále...,

Dobro a zlo v ekonomii, díl II.

Jak jsou texty pana Sedláčka zavádějící lze uvézt na následujících příkladech: Milovat zákon: V této kapitole autor uvádí: „Židé měli nejen dodržovat zákon, měli jej i milovat, protože je dobrý. Jejich vztah k zákonu neměl být vztahem povinnosti, nýbrž vděku, lásky.“ dále...,

Dobro a zlo v ekonomii, díl III.

Autor, pan Tomáš Sedláček používá v této kapitole následující citáty: Filosofická čítanka: "Zdrojem Epikurovy etiky je sobeckost, prostředkem vypočítavost. Vyšších nesobeckých pohnutek Epikuros neuznává..." dále...,

Dobro a zlo v ekonomii, díl IV.

Kapitola Křesťanství: duchovní bytost v materiálním světě. dále...,

Dobro a zlo v ekonomii, díl V.

Fedrování a opatrování chudých. V této kapitole se pan Sedláček pokouší čtenáři vysvětlit, že sociální rozdíly ve společnosti jsou hybnou silou jejího rozvoje a musí být tudíž zachovány. dále...,

Kapitál je dobrý sluha, ale zlý pán. díl I.

Tvrzení, že stát by měl vlastnit kapitál a vyvíjet podnikatelské aktivity je považováno za ekonomické kacířství. Přesvědčení, že podnikatelské aktivity přísluší pouze privátní sféře nabývá v dnešní době formu vyznání víry, absolutního dogmatu bez jakéhokoliv racionálního podkladu. ,dále...,

Kapitál je dobrý sluha, ale zlý pán. díl II.

Klíčem pro pochopení nízké kolektivní inteligence neoliberálního hospodářského systému je analýza celospolečenské dělby práce. Klasik teorie kapitalismu A Smith vidí princip a hybnou sílu dělby práce pouze v osobním prospěchu. To ovšem v rozvinuté celospolečenské dělbě práce tak jednoduše nefunguje.dále...,

Kapitál je dobrý sluha, ale zlý pán. díl III.

Model vektorového uspořádání dělby práce, jak byl uveřejněn v minulém dílu je velmi zjednodušený, Rozšíříme-li náš jednorozměrný vektor do dvourozměrné matice, dostáváme stejný efekt, jak ukazuje následující soustava matic..dále...,

Kapitál je dobrý sluha, ale zlý pán. díl IV.

Jak to vidí klasik. Neviditelná ruka Adama Smithe vede podnikatele, kteří kráčí za vlastním prospěchem, avšak při tom sami nevědí co činí.dále...,

Kapitál je dobrý sluha, ale zlý pán. díl V.

Bezohledný postup firem za účelem maximalizace vlastního zisku deklarovaného jako svoboda podnikání názorně dokumentuje přehled migrace pracovních sil uvnitř národní ekonomiky SRNdále...,

Když za nás pracují peníze.

I kapitalismus má svou černou kroniku. Na počátku týdne se konal v New Yorku proces, který co do rozsahu škody nemá v dějinách ekonomie obdoby. Podle odhadu měl finančník Madoff způsobit různým investorům celkovou škodu, v mediích odhadovanou na více jak 50 miliard US-dolarů.dále...,

Jakého ptáka má ODS ve znaku.

Když jsem položil tuto otázku mým přátelům a známým, dostal jsem překvapivě mnoho odpovědí. Jedni považují ono stvoření za sociálního predátora, jíní zase za slepici modrého peří, snášející jejím majitelům zlatá vejce.dále...,

Jakého ptáka má ODS ve znaku- díl II.

Ten, kdo si přečte volební program ODS musí zjistit, že pták, kterého tato strana má ve znaku, je skutečně sociální predátor. K tomuto přesvědčení musí dojít každý, kdo se nad oním programem zamyslí s tužkou v ruce.dále...,

Jakého ptáka má ODS ve znaku- díl III

ODS žene programově a s premeditací českou ekonomiku do 18. století:dále...,

Kobylky, investice a spekulace.

Řada čtenářů klade oprávněnou otázku co je investice a co spekulace, kdy nabývají oba termíny negativní význam. V SRN se přirovnávají spekulativní investice k řádění kobylek. dále...,

Mnohý by rád třešně.

Někdy roku 1900 se ráno v malé vísce na břehu Volhy probudil Ivan Ivanovič, rolník žijící na panství velkoknížete Anatolie Pavloviče Grigorieva a s hrůzou zjistil, že on, jeho rodina , celá ves i s okolními poli má opět nového pána. Jeho původní pán A. P. Grigoriev jeho a vše ostatní totiž prohrál v kartách v mondénním kasínu za svého pobytu v rakouském městě Baden dále...,

Vážený Pane ministře financí,

V minulých dnech jsem navštívil Českou republiku. V závěru mého pobytu jsem byl osloven jednou sympatickou dámou, která žebrala na ulici ve prospěch nevidomých dětí.dále...,

Kterak jsem oplakal Trabanta.

Pan Ondřej Schneider, uveřejnil v jeho blogu článek, ve kterém doporučuje americkému publicistovi Michaelu Moorovi , který se zasazuje o znárodnění amerického automobilového průmyslu sehnat jak píše, “.. nějaký dokument o staré dobré socialistické Škodovce v Boleslavi a poslat mu ho....“„ dále...,

Non avete Paura.

Toto byla první věta, kterou pronesl ve svém prvním projevu věřícím papež Jan Pavel II. na Svatopeterském náměstí .
Dojde-li řeč na islámskou kulturu a arabský svět, setkávám se s projevy obav, odmítavého postoje, až po argumenty typu co bys dělal, kdyby učila tvé děti učitelka, zahalená v čadoru? “ nebo „ti špinaví araboši jsou líní“,dále...,