Vážený Pane ministře financí,

 


V minulých dnech jsem navštívil Českou republiku. 
V závěru mého pobytu jsem byl osloven jednou sympatickou dámou, která žebrala na ulici 
ve prospěch nevidomých dětí.
Když jsem projevil údiv nad tímto počinem a doporučil ctěné dámě, aby se jménem organizace, 
v jejíchž prospěch žebrala, obrátila na vládu s tím, že nelze zajišťovat existenci 
nevidomých dětí žebrotou, byl jsem ne zrovna slušným způsobem vyzván k další chůzi.

Ať již byla reakce té dámy jakákoliv, považuji takovýto způsob opatřování finančních 
prostředků za skandální.

Během mého pobytu jsem utratil  15 000 Kč. 
Z toho jsem zaplatil na daních z přidané hodnoty 19%,což činí: 15 000/119*19= 2395 Kč.

Žádám Vás, Pane ministře, abyste uvedenou částku, kterou jsem vplatil do státního 
rozpočtu České republiky, převedl na konto organizace, která pečuje o nevidomé děti.
Domnívám se, že vláda, která omezuje státní výdaje na péči o zdravotně postižené tak,
že jsou tito odkázáni na žebrotu, dopouští se trestného činu zločinu proti lidskosti 
a zodpovědní činitelé by se mněji zodpovídat před mezinárodním tribunálem v Den Haag.

S přátelskými pozdravy 

J. P. Kroupa